ژرژ روئو و فوویسم – قسمت چهارم و پایانی

بین جنگ جهانی اول و دوم، چند سالی از نقاشی دور ماند. آمبروا وولار یگانه دلال آثار روئو بین سال های 1917 تا زمان مرگ وولار یعنی 1939 بود. در ازای کارگاه و دستمزد،  ژرژ روئو دست به خلق آثار گرافیک و چاپ دستی زد. سیاه قلم های تیزابی و باسمه های آبرنگ که مضمون آنها درد و رنج و وحشت ناشی از جنگ و امید و نجات بودند و در کنار آنها به صورت محدود نقاشی های مذهبی ادامه داشت.

ژرژ روئو و فوویسم – قسمت سوم

در سال 1903 ژرژ روئو در کنار هنری ماتیس و هنرمندان دیگر در برپایی سالن پاییز نقش بسزایی داشت. برای خلق  نقاشی های سال های 1903 و 1904 اغلب از آبرنگ بهره جست، شاید همین روش سبب رهایی او از شیوه کیاروسکو و رنگمایه قهوه ای سال های کارگاه گوستاو مورو شد. آثار سال های بعد او نیز به همین شیوه آبرنگی نزدیک است؛ تأثیر رنگ سزان در رنگ های آبی و نارنجی قابل مشاهده است.

ژرژ روئو و فوویسم – قسمت دوم

ژرژ روئو، نقاش منزوی در سال 1871 در محله کارگرنشین پاریس در انبار خانه به دنیا آمد. آثار اولیه روئو اساسا جنبه کارآموزی و کارگاهی داشته که شدت احساسات مذهبی او را نشان می دهند. در این آثار استفاده از رنگ های شاد و تابناک فوویستی مشهود است.

بررسی وقایع تاریخی در آثار تئودور ژریکو – قسمت پنجم و پایانی

یکی از صحنه‌هایی که ژریکو به نمایش می‌گذارد و در موزه لوور نگه‌داری می‌شود با نام گشودن درب‌های تفتیش عقاید اسپانیا که قطع به یقین جز آخرین آثار ژریکو است؛ طرح اولیه‌ای ناتمام برای تابلویی که هرگز شروع نشد. این طرح گواهی است بر تعهد ژریکو به سیاست لیبرال در اواخر عمر.

بررسی وقایع تاریخی در آثار تئودور ژریکو – قسمت چهارم

ژریکو با زن دیوانه و این گونه آثار سعی در به تصویر درآوردن ترس آدمی برای از دست دادن روان خود و بیان تجربیات درونی افراد بیمار داشته، نه لزوما بیان مظاهر بیرونی بیماری‌های روانی.

بررسی وقایع تاریخی در آثار تئودور ژریکو – قسمت سوم

این حماسه روی بومی به ابعاد حدود پنج در هفت متر، با استفاده از شیوه کیاروسکو و به سبک کاراواجو به تصویر درآمد. تعدادی از آنها امیدوارانه، تعدادی دیگر در حال بیرون افتادن از قایق، مردی که ناامیدانه جسد پسر خود را در آغوش گرفته و مشغول عزاداری، دیگری غرق در تفکر درباره سرنوشت خویش است، همگی اینها بیانگر جنبه‌های رمانتیک هستند

بررسی وقایع تاریخی در آثار تئودور ژریکو – قسمت دوم

تئودور ژریکو از پیشگامان برجسته رمانتیسم است که بر اوژن دلاکروا که ممتازترین نماینده‌ی این مکتب است، تاثیر بسیار گذاشت. ژریکو مدتی شاگرد پیرنارسیس گرن و کارل ورنه بود. به مطالعه پیتر پل روبنس پرداخت و در شیوه بکارگیری رنگ و خط، با ژان اگوست دومینیک انگر مخالف و با آنتوان ژان گرو موافق بود و بسیاری از موضوعات معاصر و همچنین مطالعه و نقاشی از اسب‌ها را متاثر از ورنه بود و در آثار گذشتگان به دنبال کشف جنبه‌های گم‌شده نقاشی نِئوکلاسی‌سیسم بود.

بررسی وقایع تاریخی در آثار تئودور ژریکو – قسمت اول

نقاشان رمانتیسم سعی در خلق آثاری دارند؛ با موضوعاتی افسانه‌ای و تاریخی که با نهایت شور و هیجان آن را طغیان‌گر و وحشی نشان می‌دهند.این تفکرات در آثار ویلیام بلیک، جان کانستبل، ویلیام ترنر، کاسپار داوید فریدریش و برخی باسمه‌های فرانسیس گویا و بطور شاخص در آثار تِئودور ژریکو و اوژن دلاکراوا قابل رویت است.

بررسی نگاره هارون الرشید در حمام از خمسه نظامی

در میان اکثر نگاره های ایرانی، باغ ها و کوشک ها و فضای داخلی کاخ ها جلوه بیشتری داشته اند. در عین حال همراه با بعضی از داستان ها و موضوع های مطرح شده در آثار ادبی، فضاهای خاص دیگری نیز در نگاره ها به چشم می خورد و داستان منظوم حمام رفتن هارون الرشید در خمسه، حمام رفتن فردوسی بعد از اتمام شاهنامه، حمام رفتن صوفی در هفت اورنگ جامی و… زمینه مناسبی بودند تا حمام ها نیز در نگاره های ایرانی حضور یابند.