خصوصی – عمومی

خصوصی-عمومی امروزه دوربین و استفاده از تکنولوژی‌ به یکی از جدایی‌ناپذیرترین ارکان زندگی بشر بدل گشته است، ثبت و ضبط تصاویر با صدا یا بی‌صدا با آگاهی افراد از وجود دوربین یا حتی با عدم آگاهی آنها از نصب دوربین در فضای شهری، همواره مساله حفظ حریم شخصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افرادی که

هویت

هگل معتقد است:« هرچه در بهشت یا بر روی زمین اتفاق می‌افتد و آنچه در روزگار حادث می‌شود به سوی یک هدف پیش می‌رود و آن این است که روح به خودآگاهی و سپس به حقیقت خویش برسد و خودش را بیابد و  بداند که خودش است و تنها خودش.» آنچه می‌توان به آن تکیه

پرده آخر

پرده آخر “ییلماز گونی، فیلمساز بزرگ ترک به فرزندش می گوید: اگر به دکتر برویم و دارو بخوری انقلاب بزرگی کرده ای. کودک می گوید: پدر، من انقلاب نمی خواهم، من، آلو می خواهم!” دعوت شده ای برای دیدن نمایش. نمایشی پر از خنده، شادی، صداقت و پاکی در برابر نفرت، ترس، جنگ و مرگ.