هنرمندان معاصرـ رابرت گابر

تعریف هويت، همواره با سايه‌ای از ابهام، نگرانی و ترديد همراه است. در دنیای امروز، ما فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای ساختن خویشتن‌مان و آفریدن هویت‌های مختص به خودمان در اختیار داریم. ما خود بهترین مرجع و منبعی هستیم که می‌توانیم تعریف کنیم که چه کسی هستیم، از کجا آمده‌ایم و به کجا می‌رویم. اکنون که علائم و نشانه‌های سنتی کمرنگ‌تر شده‌اند، دنیای اجتماعی مجموعه‌ی سرسام‌آوری از انتخاب‌های مربوط به چه کسی بودن، چگونه زیستن و … را پیش روی ما می‌گذارد، بدون آنکه سرنخی درباره انتخاب‌هایی که باید به عمل بیاوریم به ما بدهد. چنين هويتی غالباً محصول فرهنگ، تربيت خانوادگی، گرايش‌ها و نگرش های آدمی است. در شرايطی بعضاً به معارضه با تأثيرات فرهنگی و خانوادگی بر می‌خيزد و درصدد است از نو هويتی بيافريند.

در این کتاب ابتدا تعاریف و نظریات درباره هویت و سپس سعی شده تا به زندگی شخصی رابرت گابر که تاثیر بسزایی بر مقوله هویت وی در آثارش دارد، نگاه نسبتاً جامعی شود و در انتها ارتباط این دو بررسی می‌شود.

 

 

 

Robert Gober
هنرمندان معاصرـ رابرت گابر