کریس اوفیلی

کریس اوفیلی Chris Ofili در سال 1968 در منچستر به دنیا آمد. او در کالج تامساید[1] و سپس در مدرسه هنر چلسی[2] و کالج سلطنتی هنر[3] لندن تحصیل کرد. در جوانی بسیار موفق بود، تنها در 30 سالگی اولین هنرمند سیاه پوستی بود که جایزه معتبر ترنر را برد. در 2003 در ونیز نماینده بریتانیا