ژان باتیست سیمئون شاردن -قسمت دوم و پایانی

دنی دیدرو در بررسی و نقد سالن 1763 نقاشی‌های طبیعت‌بیجان ژان باتیست شاردن و طبیعت‌گرایی در نقاشی را با عبارات زیر ستوده بود: «نقاشی‌های کوچک بسیاری در سالن از کارهای شاردن به نمایش گذاشته شده‌اند که تقریبا در همگی آنها چند میوه و قاشق و چنگال برای غذاخوری مجسم شده‌اند. این خود طبیعت است. اشیا

ژان باتیست سیمئون شاردن- قسمت اول

ژان باتیست سیمئون شاردن[1]، نقاش فرانسوی، پسر یک کابینت ساز در پاریس سال 1699 به دنیا آمد و تا پایان عمر به ندرت شهر را ترک کرد. او شاگرد یا دستیار نوئل کواپل[2]‌ـ نقاش، طراح فرانسوی‌ـ و ژان باتیست وان لو[3]ـ چهره‌نگار و نقاش تزیینی‌ـ بود. آثار اولیه‌اش با پرده‌های طبیعت بیجان استادان هلندی سده