بررسی وقایع تاریخی در آثار تئودور ژریکو – قسمت پنجم و پایانی

یکی از صحنه‌هایی که ژریکو به نمایش می‌گذارد و در موزه لوور نگه‌داری می‌شود با نام گشودن درب‌های تفتیش عقاید اسپانیا که قطع به یقین جز آخرین آثار ژریکو است؛ طرح اولیه‌ای ناتمام برای تابلویی که هرگز شروع نشد. این طرح گواهی است بر تعهد ژریکو به سیاست لیبرال در اواخر عمر.

بررسی وقایع تاریخی در آثار تئودور ژریکو – قسمت چهارم

ژریکو با زن دیوانه و این گونه آثار سعی در به تصویر درآوردن ترس آدمی برای از دست دادن روان خود و بیان تجربیات درونی افراد بیمار داشته، نه لزوما بیان مظاهر بیرونی بیماری‌های روانی.

بررسی وقایع تاریخی در آثار تئودور ژریکو – قسمت سوم

این حماسه روی بومی به ابعاد حدود پنج در هفت متر، با استفاده از شیوه کیاروسکو و به سبک کاراواجو به تصویر درآمد. تعدادی از آنها امیدوارانه، تعدادی دیگر در حال بیرون افتادن از قایق، مردی که ناامیدانه جسد پسر خود را در آغوش گرفته و مشغول عزاداری، دیگری غرق در تفکر درباره سرنوشت خویش است، همگی اینها بیانگر جنبه‌های رمانتیک هستند

بررسی وقایع تاریخی در آثار تئودور ژریکو – قسمت دوم

تئودور ژریکو از پیشگامان برجسته رمانتیسم است که بر اوژن دلاکروا که ممتازترین نماینده‌ی این مکتب است، تاثیر بسیار گذاشت. ژریکو مدتی شاگرد پیرنارسیس گرن و کارل ورنه بود. به مطالعه پیتر پل روبنس پرداخت و در شیوه بکارگیری رنگ و خط، با ژان اگوست دومینیک انگر مخالف و با آنتوان ژان گرو موافق بود و بسیاری از موضوعات معاصر و همچنین مطالعه و نقاشی از اسب‌ها را متاثر از ورنه بود و در آثار گذشتگان به دنبال کشف جنبه‌های گم‌شده نقاشی نِئوکلاسی‌سیسم بود.

بررسی وقایع تاریخی در آثار تئودور ژریکو – قسمت اول

نقاشان رمانتیسم سعی در خلق آثاری دارند؛ با موضوعاتی افسانه‌ای و تاریخی که با نهایت شور و هیجان آن را طغیان‌گر و وحشی نشان می‌دهند.این تفکرات در آثار ویلیام بلیک، جان کانستبل، ویلیام ترنر، کاسپار داوید فریدریش و برخی باسمه‌های فرانسیس گویا و بطور شاخص در آثار تِئودور ژریکو و اوژن دلاکراوا قابل رویت است.