هنرمندان معاصرـ ماریو شیفانو و ایویند فالستروم

ماریو شیفانو نقاش خودآموخته که بیشتر به خاطر کلاژهای پست مدرن با ترکیب تصاویر تبلیغاتی، کاغذهای بسته بندی شناخته شده است.

ایویند فالستروم نقاش، فیلمساز، مستند ساز پرکار متولد 1928 در سائوپائولو برزیل. آغاز دهه 1930، دهه ای که مسلک های اشتراکی همچون ناسیونالیسم نژادی، سوسیالیسم انقلابی و برنامه ریزی دولتی در غرب گسترش یافت. او تا سال 1939 در برزیل زندگی کرد.

 

 

هنرمندان معاصرـ ماریو شیفانو و ایویند فالستروم