هنرمندان معاصرـ آنیش کاپور

آنیش کاپور هنرمند هندی‌الاصل که فعالیت خود را از انگلستان پی گرفت و در روش خاص خود از آمیزش در شیوه هنر بی‌پیرایه و هنر مینیمال بهره جست. شهرت او در دهه 1990 به اوج رسید. او کارهایش را در معتبرترین مراکز هنری جهان نمایش داده، جوایز بسیاری کسب کرده و در پروژه‌های بزرگی مشارکت داشته‌ است. بعضی کارهایش چیزی مابین مجسمه و معماری هستند و رفته رفته ابعاد و مقیاسی خارج از تعریف معمول مجسمه پیدا کردند.

این کتاب به موضاعاتی همچون مفاهیم هنر مفهومی و آثار آنیش کاپور می پردازد.

 

 

هنرمندان معاصرـ آنیش کاپور