هنرمندان معاصرـ آلبرتو جاکومتی

آلبرتو جاکومتی بی‌تردید یک مبدع بود و در مجسمه‌سازی، با پشت‌سرگذاشتن محدودیت‌ها، مسیری تازه را هموار ساخت. پیکره‌های انسانی ترد و ظریف؛ با اراده‌ی محکم و استوار برای رسیدن مفهوم همیشگی و جاودانگی”بودن”. او سعی داشت از طریق فیگورهای بنظر سوخته و تکیده که گویی تحت فشار غیر متعارف بوده‌اند و یکبار دیگر قد علم کرده‌اند و با تمام قدرت تحلیل‌رفته‌شان، مخاطب را با خود به مسیری که می‌روند، همراه می‌کنند تا بیننده هنر را به واقعیت ربط دهد.

کتاب چاپ شده به آثار آلبرتو جاکومتی در کنار بررسی مفهوم سورئالیسم و مجسمه سازی قرن بیستم می پردازد.

 

Alberto giacometti
هنرمندان معاصرـ آلبرتو جاکومتی