پرده آخر

پرده آخر

“ییلماز گونی، فیلمساز بزرگ ترک به فرزندش می گوید: اگر به دکتر برویم و دارو بخوری انقلاب بزرگی کرده ای. کودک می گوید: پدر، من انقلاب نمی خواهم، من، آلو می خواهم!”

دعوت شده ای برای دیدن نمایش. نمایشی پر از خنده، شادی، صداقت و پاکی در برابر نفرت، ترس، جنگ و مرگ.

نقش اول، نمایشنامه نویس و انتخاب بازیگران بر عهده کیست؟!