خصوصی – عمومی

خصوصی-عمومی

امروزه دوربین و استفاده از تکنولوژی‌ به یکی از جدایی‌ناپذیرترین ارکان زندگی بشر بدل گشته است، ثبت و ضبط تصاویر با صدا یا بی‌صدا با آگاهی افراد از وجود دوربین یا حتی با عدم آگاهی آنها از نصب دوربین در فضای شهری، همواره مساله حفظ حریم شخصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افرادی که خواسته یا ناخواسته در مقابل لنز دوربین ظاهر می‌شوند و تفاوت در نوع شیوه رفتاری در مقابل آن است. اگر از وجود آن آگاه باشند، آیا همان رفتاری را خواهند داشت که در صورت نبود دوربین؟!

مجموعه‌ی “خصوصی-عمومی” نگاهی متفاوت به استفاده از آیفون تصویری خانه که همان آگاهی یافتن از شخص پشت درب ساختمان است. این مجموعه در طول شبانه‌روز طی ساعات مختلف و در روزهای متمادی از افراد و فضای کوچه و هرآنچه در لنز آیفون واقع شده است، به وسیله دوربین موبایل عکاسی شده‌است.